نکاتی که قبل از نورپردازی یک خانه باید بدانید:


1. نورپردازی مسکونی بر خلاف سایر کاربری ها کاملا شخصی است. باید مخاطب را بشناسید و خواسته های او را بدانید.

2. مطالب را به زبان ساده توضیح دهید برای مثال برای دمای رنگ بهتر است دو دمای رنگ را به کارفرما نشان دهید تا منظور شما را به خوبی متوجه شود.

3. از تصاویر پروژه های دیگر کمک بگیرید. بسیار مهم است که ذهنیت کارفرما را حتی اگر خودش به درستی نمیتواند بیان کند بشناسید. در این راستا تصاویر و عکس العمل کارفرما اهمیت زیادی دارد.

4. بدون اطلاع از طراحی داخلی نورپردازی داخلی معنی ندارد. شما نیاز دارید جزئیات چیدمان را بدانید و بر اساس آنها طراحی کنید.

5. با نورهای تاکیدی اولویت بندی های ادراکی ایجاد کنید. این نورها بر عناصر دکوراتیو و نقاط تاکید در طراحی داخلی میتواند باشد.

6. همه منابع نور را در دید قرار ندهید با پنهان کردن منبع و نمایش نور فضای جذاب تری ایجاد کنید.

7. دیوارها را روشن کنید نه صرفا کف را. روشن کردن کف فضا را دلگیر میکند درحالیکه با روشن کردن دیوارها فضا بزرگتر و دلبازتر به نظر میرسد.

8. در واحدهای مسکونی میتوان دمای رنگ را محدوده سفید از 2200-3500 کلوین تغییر داد اما نورهای رنگی را وارد محیط مسکونی نکنید،مگر در موارد خاص مانند اتاق بازی یا سناریوهای نورپردازی برای پخش فیلم یا مهمانی.

9. عملکردهای خرد فضاها را شناسایی کرده و برای آنها نور عملکردی و در حد امکان قابل تنظیم قرار دهید برای مثال برای مطالعه در اتاق نشیمن و یا بالای میز غذاخوری.

10. برای برخی فضاها به چند سناریوی نور فکر کنید. برای مثال اتاق نشمین میتواند حالت های رمانتیک، پر انرژی و ... داشته باشد که با تعدد و دسته بندی منابع نور و قابلیت تنظیم شدت روشنایی امکان پذیر است.

در طراحی سقف و  کناف بندی ها شکل های عجیب غریب ایجاد نکنید. یادمان باشد که در درجه اول خانه محل آرامش است .