بایگانی نوشته‌ها

نورپردازی اتاق پرو و آینه چرا مهم است؟

نورپردازی اتاق پرو و آینه چرا مهم است؟

در تحقیقی که توسط موسسه INNOFACT در سال 2017 انجام شد نشان داد که یکی از علت اصلی استفاده از فروشگاهها به جای خرید اینترنتی پرو کردن لباس است. این تحقیق نشان داد 70% افرادی که لباس را پرو میکنند مبادرت به خرید لباس میکنند.  در سال 2018 نتایج تحقیقی روthe SUNمنتشر کرد که در آن در فروشگاههای شناخت شده لندن اقدام به بررسی اثر نورپردازی بر ظاهر افراد نموده بود. همانگونه که در تصاویر میبینین نورپردازی به شکل واضحی بر ظاهر و درنیتجه فروش اثرگذار بود.
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...