شار نوری (برحسب لومن):

اینکه منبع نوری قادر است چه میزان روشنایی را تامین کند که بر اساس عملکرد مورد انتظار منبع نوری مناسب انتخاب شود. هرچه شارنوری بیشتر شود منبع نوری پر نور تر است.

بهره نوری (لومن بر وات):

این عدد نسبت نور خروجی به توان مصرفی بوده و هر چه بالاتر باشد از نظر مصرف انرژی مقرون به صرفه‌تر است.

پخش نور (درجه):

اینکه منبع نوری با چه زاویه ای می تابد در نوع نور و تعداد آن تاثیر گذار است ( پست مربوطه توضیح کامل قبلا داده شده است.)

طول عمر منبع نوری (ساعت):

انتخاب منابع نوری با طول عمر بیشتر هزینه تعمیر و نگهداری را کاهش می‌دهد.

دمای رنگ (کلوین):

دمای رنگ پایین‌تر، گرم‌تر بوده و به زردی گرایش دارند (2500-3000 کلوین)، دمای رنگ‌های بالاتر سردتر هستند (3500-4500) و بالاتر از آن در حدود 5000-6500 به نور روز شباهت دارند.

نمود رنگ یا CRI:

بازه 0-100 را شامل می‌شود. هرچه نمود رنگ بالاتر باشد، رنگ‌ها زیر نور رنگ واقعی خود را بهتر نشان می‌دهند. اگر در کاربری شما رنگ اهمیت دارد نمود رنگ کمتر از 80 را انتخاب نکنید و بالای 90 در اولویت است.

قابلیت تنظیم روشنایی(دیم شدن):

این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد تا نور فضا را بر حسب نیاز تنظیم کنید که علاوه بر صرفه جویی، حس مکان‌های متفاوتی را می‌توان به وجود آورد.

انواع پخش نور

نور مستقیم: 

این نوع نور مستقیما سطح یا شی مورد نظر را روشن می‌کنند و نور کمی توسط دیوارها و سقف جذب می‌شود. در این روش احتمال ایجاد انعکاس‌های ناخواسته و خیرگی غیر مستقیم بر آمده از بازتاب بر سطوح سیقلی بالاست و دارای سایه‌های قوی است.

عموما نقش نور تاکیدی و وظیفه‌ای را ایفا می‌نمایند. اگر بخواهد نقش نور عمومی برعهده گیرد بهتر است منابع نور متعدد و همپوشان باشند. با این همه سطح مورد تابش نباید انعکاس خیره کننده ایجاد نمایند.

نور غیرمستقیم:

تمامی نور به سطحی تابانده شده که بر اساس بازتاب مبادرت به روشن کردن محیط می‌نماید. منابع نور فراتاب و یا انواع نور مخفی که سبب روشنایی سقف یا دیوار می‌شود از این دسته به شمار می‌روند. با ایجاد نور یکنواخت و حذف سایه‌های ناخواسته احساس آرامش به همراه داشته و گزینه مناسبی برای نور عمومی هستند.  با این حال، ضریب بهرهٔ آن به ویژه زمانیکه سقف و دیوارها دارای رنگ سفید با ضریب انعکاس بالا نباشد، کاهش می‌یابند. 

پخش کلی:

در این نوع نور به شکل مساوی بر همه جهات توزیع می‌شود و سایه‌ها تعدیل می‌شوند. بیشتر نقش نور عمومی به عهده می‌گیرد. در این روش خود منبع نور می‌تواند خیرگی مستقیم ایجاد نماید.

نور نیمه مستقیم:

60-90 درصد نور مستقیما به سطح مورد نظر تابانده شده که عموما فروتاب است و مابقی فراتاب می‌شود. این نوع نورپردازی در نورهای وظیفه‌ای بیشتر دیده می‌شوند.

نیمه غیرمستقیم:

60-90 درصد نور غیرمستقیم تابانده شده که عموما فراتاب است و مابقی فروتاب می‌شود. از این نوع نورپردازی در نورپردازی های دیواری و سقفی برای تامین نور عمومی بیشتر و گاهی به عنوان نور دکوراتیو استفاده می‌شود.

مستقیم- غیرمستقیم:

تقریبا نور را به یک میزان به صورت مستقیم و غیر مستقیم منتشر می‌شود. به دلیل وجود نور غیرمستقیم سایه‌های شدید از بین رفته و یکنواختی نور بیشتر می‌شود.

زاویه تابش

زاویه تابش منابع نور یکی از معیارهای مهم در انتخاب منبع نوری است. عوامل موثر در انتخاب زاویه تابش:

نوع عملکرد مورد انتظار:

  1. خیلی باریک: 8-13 درجه (نور تاکیدی)
  2. باریک: 14-19 درجه (نور تاکیدی)
  3. متوسط: 20-40 درجه (نور عمومی) بیشتر در واحدهای مسکونی، تجاری و رستوران‌ها
  4. گسترده: 41-60 درجه (نور عمومی) در فضاهای بزرگ مانند اداری، انبارها
  5. خیلی گسترده: بیشتر از 60 درجه (نور عمومی)

ارتفاع سقف:

در سقف‌های بلند با کم کردن زاویه تابش نور دریافتی سطح را می‌توان افزایش داد. دو منبع با شار نوری یکسان و زاویه تابش متفاوت، منبع با زاویه تابش کمتر، روشنایی بیشتر در محدوده کوچک‌تری را سبب می‌شود.

در محاسبه محدوده روشن با توجه به زاویه تابش در تصویر 2 رابطه برخی از زوایا با محدوده روشن در ارتفاع 1 متری از منبع نور نشان داده شده است. در ارتفاع مورد نظر عدد نوشته شده را در ارتفاع باید ضرب نمود.

تعداد منابع نوری:

منابع نوری با زاویه تابش بازتر و همپوشان می‌توانند نوری برابر با منابع نوری با زاویه کمتر را تامین نمایند و در این حالت تعداد کمتری منبع نوری مورد نیاز خواهد بود.