بایگانی نوشته‌ها


دلایل استفاده طراحان و معماران از چراغهای ضدخیرگی یا anti-glare چیست؟

دلایل استفاده طراحان و معماران از چراغهای ضدخیرگی یا anti-glare چیست؟

خیرگی یا Glare یک پدیده آزاردهنده است و مهم است که در مرحله طراحی یک پروژه در مورد آن فکر کنیم. با طراحی خوب ، می توانید خیرگی را کاهش دهید یا حتی به طور کامل از آن جلوگیری کنید.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...