چراغ پارکتی

ایده‌هایی برای استفاده از چراغ دفنی

/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D9%81%D9%86%DB%8C

عمدتا همه خصوصا معماران به نورهای دانلایت عادت دارند. این در حالی هست که نورهای آپلایت که یکی از مدل‌های آنها چراغ‌های دفنی می‌باشند می‌تواند با آرامش بصری زیاد فضای زیبایی ایجاد کنند. این مدل نورپردازی هم به عنوان نور عمومی و هم نور تاکیدی مورد استفاده دارند. البته عملکردشان در نور تاکیدی ایجاد خطوط نور تاکیدی است. حتی در کاربری مسکونی هم می‌توان از آنها استفاده کرد. کاربرد رایج آنها در نورپردازی، نما برای تاکید بر المان‌های عمودی است.