شیار در سقف

ایجاد شیار در سقف جهت نور پردازی

/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

ایجاد شیار در سقف باعث ایجاد یک خط هدایتگر و ایجاد نظم در جایگذاری چراغ‌ها می‌شود، همچنین استفاده از این روش باعث ایجاد حسی مدرن در فضای شما می‌شود.