نورپردازی معماری طراحی داخلی معماری داخلی نورپردازی داخلی نور طراحی شهرسازی آموزش آکادم

نکات کلیدی قبل نورپردازی در طراحی داخلی

/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

استفاده از روش‌های نورپردازی مدرن، یکی از بهترین روش‌ها برای ایجاد  تغییر در خانه است. استفاده از نورپردازی مناسب به معنای روشن کردن تمام قسمت‌های خانه نیست. طراحان برجسته‌ی دکوراسیون اعتقاد دارند که اگر نورپردازی دکوراسیون داخلی یک خانه به درستی طراحی شود، همه‌ی افراد در آن احساس آرامش و راحتی می‌کنند در حالی که خودشان هم علت اصلی آرامش را نمی‌دانند.